să citim (opţional) şi primele două capitole din: Omul, animal îndumnezeit

şi paginile 93-94, 155-156 din Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua.

Anunțuri