Fiecare student trebuie sa-si aleaga doua optionale din urmatoarare grupe:

A. Structuri retorice patristice(pr. Vasile Barzu) sau Administratie parohiala( pr. Iosu)

B. Realism si simbolism liturgic( dl. Ciprian Streza) sau Problema ecumenica contemporana(dl Mihoc Daniel)

nota: din fiacarea grupa se va alege un singur optional nu doua din aceeasi grupa)

Anunțuri