Category: Morala


http://www.patriarhia.ro/ro/documente/comunicat_138.html

Patriarhia Română susţine Iniţiativa cetăţenească europeană „Unul dintre noi”
Pagina Principală  >  Documente  >  Comunicate  >  Patriarhia Română susţine Iniţiativa cetăţenească europeană „Unul dintre noi”
Patriarhia Română susţine Iniţiativa cetăţenească europeană „Unul dintre noi”, care are drept scop ridicarea nivelului de protecţie juridică în Uniunea Europeană a demnităţii, a dreptului la viaţă şi a integrităţii fiecărei fiinţe umane de la concepţie.Iniţiativa cetăţenească „Unul dintre noi” solicită Uniunii Europene să înceteze finanţarea activităţilor care includ distrugerea embrionilor umani, în mod deosebit în domeniile cercetării, ajutorului pentru dezvoltare şi sănătate publică (www.oneofus.eu). Fidelă credinţei sale că viaţa începe din momentul concepţiei (fertilizarea), Patriarhia Română atrage atenţia asupra faptului că distrugerea de embrioni umani este un act inacceptabil din punct de vedere spiritual-moral.

În acest sens, Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângă instituţiile europene şi Comisia Episcopatelor (Romano-Catolice) din Europa (COMECE) au susţinut activ amendarea în Parlamentul European a articolelor care privesc aspecte etice (în special problema finanţării cercetării pe embrioni umani) ale noului program cadru de cercetare 2014-2020 – Orizont 2020.

Prevăzută în art. 11 (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, o iniţiativă cetăţenească europeană trebuie susţinută de cel puţin un milion de cetăţeni ai Uniunii Europene, provenind din cel puţin 7 state membre din cele 27, pentru a invita Comisia Europeană să elaboreze o propunere legislativă corespunzătoare în domeniu.

Orice cetăţean român cu vârsta de peste 18 ani are posibilitatea să susţină Iniţiativa cetăţenească europeană „Unul dintre noi” prin semnarea formularului de susţinere ce poate fi descărcat şi imprimat de pe site-urile Patriarhiei Române: www.patriarhia.rowww.basilica.rowww.ziarullumina.ro şiwww.orthodoxero.eu sau prin completarea formularului electronic on-line de la adresa: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?lang=ro.

Recomandăm eparhiilor Patriarhiei Române, precum şi organizaţiilor şi fundaţiilor care funcţionează cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române să susţină şi să popularizeze iniţiativa cetăţenească europeană „Unul dintre noi” pentru strângerea unui număr cât mai mare de semnături.

Sprijinul dumneavoastră este de o importanţă capitală pentru apărarea dreptului la viaţă şi recunoaşterea embrionului uman ca persoană din momentul concepţiei!

Pentru completare click AICI !

Pentru descărcare formular susţinere click AICI !

Reclame

Pentru Morală avem de pregătit doar opţional primele două capitole din: Omul, animal îndumnezeit

Ştire prin sms de la Andrei Popescu

Examenul la Morala pt. anul III ZI s-a reprogramat pentru vineri 15. II.2012 la ora 12.00.

Vom da numai EXAMEN SCRIS.

Popescu Andrei Ion

Doamne ajuta.

Teologie Morală Ortodoxă

An III Teologie Pastorală

sesiunea februarie 2013

 1. Introducere
  1. Experienţă şi cunoaştere morală (bine-rău)
  2. Viaţa ca obiect al teologiei morale (Gen. 1-3)
 2. Viaţa
  1. Definirea vieţii – metabolismul
  2. Viaţa ca dar: a) semnificaţia dăruirii; b) viaţa ca dar al lui Dumnezeu
  3. Constituţia omului: a) trup, suflet, duh; b) facultăţile sufletului; c) raportul dintre suflet şi trup;
  4. Omul – fiinţă iconică
  5. Semnificaţia morţii – viaţă, finitudine, mortalitate
  6. Sensul hranei – Sf. Maxim Mărturisitorul, „Tâlcuirea căderii lui Adam” (Ambigua)
  7. Ispitirea – cum este posibil răul?
  8. Aspectele căderii (de la Dumnezeu, de la sine, de la aproapele, de la creaţie – Gen. 2-3)
  9. Consecinţele căderii: viaţa necrotică, „veşmintele de piele”
  10. 10.  Supravieţuirea: afectele (definiţie, exemple)
  11. 11.  Cele patru afecte fundamentale
  12. 12.  Analiza morală a plăcerii
  13. 13.  Ambiguitatea morală a supravieţuirii („păzit închis”)
  14. 14.  Transmiterea căderii – Rm 5,12
  15. 15.  Transmiterea căderii – „trupul morţii”, „trupul păcatului” (Rm 5 şi 7)
  16. 16.  Transmiterea căderii – Sf. Maxim Mărturisitorul, „Răspunsul 42 către Talasie” (Filocalia vol. 3)
  17. 17.  Mântuirea în Hristos (Rm 6 şi 8)

Conf. S. Moldovan

Morala III/1

să citim (opţional) şi primele două capitole din: Omul, animal îndumnezeit

şi paginile 93-94, 155-156 din Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua.