Category: Anul III


Programarea examenelor pentru sesiunea de iarna 2014 Anul IV

1. Omiletica

……………..gr. I+II:  16 ianuarie, ora 15.00

………………grupa III  : 18 ian.  , ora 15.00

………………material de invatat: -o predica dupa schema lui Augustin din Dacia (1c-structura.mistagogiei.omiletice) si un subiect de teorie rev/exp=o

unde:

rev= revelația

exp= experiența

o= omilia

………………examen scris

avem voie să folosim la examen Sfânta Scriptură și calendarul ortodox 2014.

2. Administrație Parohiala(opt.)

…….gr. I+II: 16 ian., ora 8.00

……..gr. III:   21 febr., ora 11.oo

…….. De invatat: din carte pag. 76-108 si 118-157:

Administratie Bisericeasca 4.1 pagina cu pagina

……..examen scris

3. Liturgica Practica

………………..gr. I+II: 16 ian., ora 11.00

……………….gr. III:  21 febr., ora12.00

………………de invatat:

Liturgica practica prima parte

Liturgica Practica 4.1

informații despre subiecte (tratate mai sus incomplet în notițe și la Înălțarea Sfintei Cruci chiar cu greșeli)  aflați în:

Liturgica-speciala pagina cu pagina și Liturghierul 2000, selectionat.

……………….examen scris

Am făcut rost de paginile lipsă din notițe, iată-le:

Completari liturgica practica 4.1 ultima ora cu paginile lipsa din notite si recopierea lor

Doamne ajută!

4.  Structuri retorice Patristice(opt)

…gr. I+II+III: 17 ian., ora 12.00

Pregatirea si prezentarea unui referat pe un subiect de Antropologie cu rasfrangerea asupra conditiei umane mai mult sau mai putin religioase, crestine, etc. In baza lui veti primi nota!

5. Liturgica

…………………..gr. I+II+III: 25 ian, ora 8.00

………………….de invatat: Liturgica-speciala pagina cu pagina pana la capitolul explicarea sfintei liturghi, dar fara acest capitol.

(Capitolul VI. Explicarea Sfintei Liturghii…………………………………………………………………….230). Atenție! Se pun întrebări minuțioase (și din notele de subsol)!

La examen-liturgica ne lasa si cu cartile de slujba-liturghier, ceaslov. El se dă oral împreună cu  examenul de: Realism Simbolic(opt.) Ritul Bizantin pagina cu pagina

6. Morala

………………………gr. I+II: 28 ian., ora 9.00

………………………gr. III:  24 ian., ora 10.00

…………………….de invatat:

din notitele de curs: Caiet Morala 4.1 se verifică dacă nu sunt completări la suportul de curs:

completare la Morala 4.1

Teologie morala An 4.1

Teologie morala cu completarea de mai sus, așezată la locul ei  An 4.1

……………………..examen scris, aceste subiecte: TMO an IV sem 1 2013-14 (1)

7. Problema Ecumenica contemporana(opt)

………………24.01.2014 după  examenul de morală

Dat fiind că opționalul  nu cuprinde decât ore de seminar, examenul va consta în prezentarea lucrărilor pregătite pentru aceste ore. Tematica seminarului este foarte vastă. Studenții pot a aborda orice problemă ecumenică actuală, de la oportunitatea participării Bisericilor Ortodoxe la dialogul ecumenic, până la provocările cu care se confruntă acestea și credincioșii ortodocși în contextul acestuia. Bibliografie:

Tratatul de Teologie Dogmatică și Ecumenică al părintelui I. Bria (București, 1999) și studii apărute în Revista Teologică (Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă , „Dialogul teologic dintre Bisericile Ortodoxe şi celelalte Biserici creştine la nivel mondial „, Revista Teologica, nr.2/2011, p.203-221, http://www.revistateologica.ro/cautare.php?tag=ecumenism

… și multe altele).

Cele bune, de Sus!

DM

Un studiu foarte bine documentat dogmatic, canonic, istoric, patristic și actual este hotărârea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe a Georgiei:

https://teologiepastorala20102014.wordpress.com/2013/06/22/iii-teoria-ramificatiilor/

8. Ifr

Lucrarea de seminar: 18.01.2014 ora 11.00 toți cei ce nu și-au prezentat lucrarea de seminar până atunci…

Dragă Andrei, 

Transmite-le colegilor de la FR, cat și celor care nu au făcut lucrarea de seminar, că trebuie să realizeze o lucrare cu tema: „Lucrarea divină prin oameni și creație. Studiu comparativ între hinduism și creștinism”. Îți reamintesc condițiile: min. 5-6 pagini, respectarea normelor de redactare, prezentare orala in max 4 minute, predarea in format printat/scris la ora de seminar.

In ceea ce îi priveste pe colegii care nu au prezentat pana acum desi si-au ales tema sau nu au ales deloc tema, acestia vor avea posibilitatea prezentarii lor miercuri, in limita timpului disponibil.

 

Mult spor in sesiune!
Cu respect,

Drd. Florin Alexandru Pavel

Un foarte bun material pentru alcătuirea referatului și, în același timp, un bun medicament duhovnicesc ortodox pentru vindecarea unor mentalități la modă, foarte greșite și profund dăunătoare sufletului (de tipul că: 1. și păgânii – elini sau hinduși – au o vreo religie făcută  sub insuflarea lui Dumnezeu sau vreo  religie care parțial este pe placul lui Dumnezeu; 2. aduc și ei închinare lui Dumnezeu, în felul lor; 3. se pot mântui dacă rămân în religia lor; 4. au vreo lucrare asemănătoare cu a ortodocșilor în vreun puncticel, cât de mic). Acest jurnal duhovnicesc, foarte frumos din punct de vedere literar, captivant din punct de vedere al pățaniilor duhovnicești la limită, dar și de o seriozitate și căutare a adevărului profundă și echilibrată, este datorat unui fin intelectual filozof care a experimentat din plin, cu riscul vieții sale, hinduismul, dar a fost scăpat de Părintele Paisie Aghioritul de pe marginea prăpastiei și a făcut o comparație foarte pertinentă (atât teologic și filozofic dar, mai ales, prin trăirea lăuntrică) între hinduism și Ortodoxie. Vă dorim lectură plăcută și folos duhovnicesc, atât la examene cât și în propria lucrare de mântuire.

Marii initiati ai Indiei si Parintele Paisie

Ce au pățit românii de la yoga (= tâlcuită din limba sanscrită în limba română jug) și cum ea este incompatibilă cu ortodocșii (dacă vor să rămână ortodocși):

Pr. Ioan Filaret – Crestinism si yoga

Cuvant_catre_tineri al Sfântului ierarh Vasile cel Mare, în care Sfinția sa nu zice că faptele bune ale păgânilor ar fi  în Hristos, cum răstălmăcesc unii, ci, dimpotrivă, că noi trebuie să comparăm învățătura noastră cu a lor, analizând asemănările (spre a le păstra pentru folosul virtuților din afară – căci după Sfântul Ioan Casian, nimeni care nu are harul Sfântului Duh din Botez, nu poate să se curățească lăuntric –  și pentru dezvoltarea înțelegerii – ca să ne obișnuim cu înțelesurile abstracte și așa să ne apropiem de Sfintele Scripturi) dar și deosebirile pentru a le respinge, cu toată tăria. Criteriul de bază de selecție și scopul acestui exercițiu intelectual fiind Adevărul:

„Când vorbesc de faptele sau cuvintele bărbaţilor buni, să-i iubiţi şi să-i imitaţi şi mai ales să încercaţi să fiţi ca nişte oameni ca aceia; dar când vor-

4 Fapte 7, 22.

5 Dan. 1, 4.

14

 besc de oameni răi, trebuie să evitaţi imitarea lor, astupându-vă urechile, după cum spun poeţii, tot atât de bine ca şi Ulise în faţa cântecelor sirenelor6, că obişnuinţa cu cuvintele rele este o cale spre fapte. De aceea trebuie să păzim cu toată grija sufletul, ca nu cumva, atraşi de plăcerea cuvintelor, să primim, fără să băgăm de seamă, ceva din cele rele, întocmai ca aceia care beau otrava împreună cu mierea. Nu vom lăuda, deci,

6 Homer povesteşte în Cântul XII, 142—200 al Odiseii despre o insulă, din apropierea strâmtorii Mesina, care era locuită de sirene. Acestea, prin cântecul lor fermecător, ademeneau şi pierdeau pe toţi corăbierii care se apropiau de insulă ca să le asculte cântecul. Ulise, pentru a scăpa şi el şi echipajul corăbiei sale de vraja cântecului sirenelor, la sfatul zeiţei Circe, a astupat cu ceară urechile corăbierilor şi a pus să fie legat de mâini şi de picioare de catarg, ca să poată asculta cântecul sirenelor, dar să nu poată îndrepta corabia spre insulă. Numai aşa a scăpat de primejdie.

15

 pe poeţi nici când spun vorbe de ocară, nici când batjocoresc, nici când înfăţişează pe îndrăgostiţi sau pe beţivi, nici când spun că fericirea stă într-o masă bogată şi în cântece neruşinate; dar cea mai puţină atenţie le vom da când vorbesc de zei şi mai cu seamă când povestesc că sunt mulţi şi nu se înţeleg între ei. La zei, fratele se răscoală împotriva fratelui, tatăl împotriva copiilor, iar aceştia la rândul lor duc război neîmpăcat părinţilor lor. Să lăsăm pentru actorii de pe scenă adulterele zeilor, amorurile şi împreunările lor în văzul tuturora, dar mai cu seamă destrăbălările lui Zeus7 corifeul şi şeful tuturor zeilor, după cum spun ei, de care e ruşine să le spui chiar despre animale.

7 Zeus, divinitatea supremă a grecilor — identificat la romani cu Jupiter—căsătorit cu Hera, este tatăl multor zei şi semizei.

16

 III

Acelaşi lucru am să-l spun şi despre scriitori; şi mai ales când scriu pentru a face plăcere ascultătorilor. Nu vom imita nici arta de a spune minciuni a oratorilor. Că nici la tribunale, nici în celelalte fapte nu se cuvine să minţim, noi care am ales calea cea dreaptă şi adevărată a vieţii, cărora prin lege ni s-a poruncit să nu umblăm în judecăţi. Vom primi. însă. acele scrieri ale lor în care au lăudat virtutea sau au osândit viciul. După cum celelalte fiinţe se bucură numai de mirosul sau de frumuseţea florilor, iar albinele pot lua din flori si mierea, tot asa si aici, oamenii care nu caută în astfel de scrieri numai plăcutul şi frumosul pot să scoată din ele si un oarecare folos pentru suflet. Trebuie, deci, şi voi să citiţi scrierile autorilor profani, aşa cum fac

17

 albinele; acelea nici nu se duc fără nicio alegere la toate florile, nici nu încearcă să aducă tot ce găsesc în florile peste care se aşază, ci iau cât le trebuie pentru lucrul lor, iar restul îl lasă cu plăcere. Noi, dacă suntem înţelepţi, să luăm din cărţi cât ni se potriveşte nouă şi cât se înrudeşte cu adevărul, iar restul să-l lăsăm. Şi, după cum atunci când culegem flori de trandafir dăm la o parte spinii, tot aşa şi cu nişte scrieri ca acestea; să culegem atât cât este de folos şi să ne ferim de ce este vătămător. Aşadar chiar de la început se cuvine să cercetăm pe fiecare dintre învăţături şi să le adaptăm scopului urmărit, potrivit proverbului doric: «potrivind piatra după fir».”

Sfântul ierarh Vasile cel Mare, cartea pe care o găsiți la link-ul de mai sus.

Examenul cursului semestrial IFR:

…………………………..gr. I+II+III: 1 febr., ora 13.00

…………………………..de invatat: din notile de la curs sau din inregistrari audio.

Iată 2 variante de notițe ale cursului audio (pentru a le compara între ele, acolo unde electronica face feste):

Varianta 2 IFR 4.1   (nu e nevoie de învățat budismul care este la sfârșitul ei)

Varianta 1 Curs 2014.4.1 fara 12,45,46,47 expus de Pr. Prof. Dorin Oancea, completari: pp. 11,12,45,46,47:  completari curs ifr 4.1

(Mulțumim mult colegilor noștri care atât de mult s-au ostenit pentru noi cei care nu am putut veni la curs, ca să avem un material bine pus la punct. Să le răsplătească Dumnezeu cu note bune și mântuire pentru jertfa și smerenia lor)

Citește în continuare

Reclame

Consiliu profesoral 02.09.2013

In urma consiliului profesoral din data de 2 septembrie s-au luat urmatoarele hotarari:

1. Sustinerea unei sesiuni de reexaminari in luna octombrie(intre 1-4 octombrie)-datele la fiecare materie  ni le vor trimite de la secretariat;

2. Indrumatorii de an sunt:

anul I: Prof. Corina Grecu

anul II: pr. Sorin Dobre

anul III: Pr. Constantin Necula si Pr. Pavel Aurel

anul IV:  prof. Ciprian Streza

 

Doamne ajuta!

Popescu Andrei Ion

Taxa de reexaminare

Va informam ca cei care au sustinut reexaminari si nu si-au platit taxa de reexaminare nu vor putea sa-si vada notele trecute pe ums

 

Popescu Andrei

 

Doamne ajuta!

Restanțe

 

CATEDRA        I

DATA / ORA

Pr. Prof. Dr.Pavel Aurel 11.07 / 10,00
Pr.Prof. Dr. Mihoc Vasile 13.07 / 11.00
Arhid. Prof. Dr. Ică Ioan Jr. 10.07 / 10.00
Conf. Dr.  Moldovan Sebastian 9.07 / 10.00
Pr. Conf. Dr. Moşoiu  Nicolae 12.07 / 9.00
Pr. Prof. Dr. Oancea Dorin 12.07 / 14.00
Lect. Dr. Chira Vasile 12.07 / 13.00
Pr.   Conf. Dr. Oancea Horia C-tin 8.07 / 8.30
Lect. Dr. Mihoc Daniel 10.07 / 9.00
Asist.Dr. Grecu Corina 10.07 / 13.00
Lect. Dr. Alina Patru
Lect.Dr.Ciprian Toroczkai
Asist.Dr.  Ierom.Vasilică Bârzu 10.07 / 10.00

CATEDRA   II

I.P.S. Prof Dr. Laurentiu Streza 9.07 / 12.00
Pr. Prof. Dr. Chifăr Nicolae 11.07 / 9.00
Pr. Prof. Dr. Grăjdian Vasile 9.07 / 9.00
Pr. Conf. Dr. Ielciu Mircea Ioan 9.07 / 11.00
Pr. Conf.  Dr. Marga Irimie 8.07 / 10.00
Pr. Lect. Dr. Iosu Mihai
Conf. Dr. Streza Ciprian Ioan 13.07 / 9.00
Pr. Conf. Dr. Necula Constantin Valer
Lect. Dr. Abrudan Ioan Ovidiu 8.07 / 12.00
Conf.Dr. Brusanowski Paul 8.07 / 11.00
Pr. Lect. Dr. Dobre Sorin Vasile 11.07 / 10.00
Pr.Lect . Dr. Buda Daniel
Pr.Lect.Dr.Pantiş Petru 12.07 / 15.00
Sport – D-na Macarie 8.07 / 14.00

http://www.patriarhia.ro/ro/documente/comunicat_138.html

Patriarhia Română susţine Iniţiativa cetăţenească europeană „Unul dintre noi”
Pagina Principală  >  Documente  >  Comunicate  >  Patriarhia Română susţine Iniţiativa cetăţenească europeană „Unul dintre noi”
Patriarhia Română susţine Iniţiativa cetăţenească europeană „Unul dintre noi”, care are drept scop ridicarea nivelului de protecţie juridică în Uniunea Europeană a demnităţii, a dreptului la viaţă şi a integrităţii fiecărei fiinţe umane de la concepţie.Iniţiativa cetăţenească „Unul dintre noi” solicită Uniunii Europene să înceteze finanţarea activităţilor care includ distrugerea embrionilor umani, în mod deosebit în domeniile cercetării, ajutorului pentru dezvoltare şi sănătate publică (www.oneofus.eu). Fidelă credinţei sale că viaţa începe din momentul concepţiei (fertilizarea), Patriarhia Română atrage atenţia asupra faptului că distrugerea de embrioni umani este un act inacceptabil din punct de vedere spiritual-moral.

În acest sens, Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângă instituţiile europene şi Comisia Episcopatelor (Romano-Catolice) din Europa (COMECE) au susţinut activ amendarea în Parlamentul European a articolelor care privesc aspecte etice (în special problema finanţării cercetării pe embrioni umani) ale noului program cadru de cercetare 2014-2020 – Orizont 2020.

Prevăzută în art. 11 (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, o iniţiativă cetăţenească europeană trebuie susţinută de cel puţin un milion de cetăţeni ai Uniunii Europene, provenind din cel puţin 7 state membre din cele 27, pentru a invita Comisia Europeană să elaboreze o propunere legislativă corespunzătoare în domeniu.

Orice cetăţean român cu vârsta de peste 18 ani are posibilitatea să susţină Iniţiativa cetăţenească europeană „Unul dintre noi” prin semnarea formularului de susţinere ce poate fi descărcat şi imprimat de pe site-urile Patriarhiei Române: www.patriarhia.rowww.basilica.rowww.ziarullumina.ro şiwww.orthodoxero.eu sau prin completarea formularului electronic on-line de la adresa: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?lang=ro.

Recomandăm eparhiilor Patriarhiei Române, precum şi organizaţiilor şi fundaţiilor care funcţionează cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române să susţină şi să popularizeze iniţiativa cetăţenească europeană „Unul dintre noi” pentru strângerea unui număr cât mai mare de semnături.

Sprijinul dumneavoastră este de o importanţă capitală pentru apărarea dreptului la viaţă şi recunoaşterea embrionului uman ca persoană din momentul concepţiei!

Pentru completare click AICI !

Pentru descărcare formular susţinere click AICI !

Andrei ne informează că s-ar putea să fie nevoie pentru studenții de grupa III, cel puțin la Dogmatică, de o adeverință de la secretariat în care să se specifice că am avut cel puțin o prezență de 50% în acest semestru.

III


Programarea examenelor SESIUNEA DE VARA 2013

(valabile pt.  gr.  III)

 1. Nr. Ord. Denumire disciplina Data Ora
  1 Misiologie II 05.iun 16
  2 Muzică bisericească şi ritual II 07.iun 15
  3 Seminar catehetic II 08.iun 10
  4 Spiritualitate Ortodoxă II 08.iun 10
  5 Teologie Dogmatică II 14.iun 9
  6 Catehetică II 15.iun 15
  7 Formare duhovnicească II 17.iun 8
  8 Istoria şi Filosofia religiilor II 21.iun 16
  9 Teologie morală II 28.iun 9
  10 Teologie socială 28.iun 9
  11 Drept bisericesc II 04.iul 12
  12 Teologie Liturgică II 06.iul 10

Hristos a înviat!

Hristos S-a înălțat!

Doamne ajută!

Toți

Retorica patristica: 24 mai 2013, 0ra 09.00(trebuie predate doar lucrarile de seminar -nu este un examen propriu zis)

2. Misiologie             :  5 iunie, ora  16,00(gr I, II, III)

6. Formare duhov.    :17 iunie, ora   8.00(gr I, II, III)
NOTA:

 1. pana acum stim sigur ca doua examene le vom sustine cu totii(gr I, II, III);S-ar putea sa mai apara si alte examene pe care le vom da cu totii, in zilele care vor urma. De asemenea unele dintre examenele de mai sus(catehetica, ifr si teologie sociala), s-ar putea sa fie inversate(ifr-ul cu teolog soc.), iar catehetica mutata in 15 iunie.

Restanțe aprilie

Programarea examenelor din aprilie.

Repartitie practica studenti TP an III 2013

 Programarea examenelor SESIUNEA DE VARA 2013

(valabile pt. anul III gr  I, II si unele valabile si pt. gr  III)

1. Retorica patristica :24 mai,   ora 12.00

2. Misiologie             :  5 iunie, ora   16,00 (gr I, II, III)

3. Catehetica             :    15 iunie, ora 15.00

4. Spiritualitate:         :    8 iunie, ora 10.00

4. bis Muzica :  10 iunie, ora 12,00

5. Dogmatica            :  14 iunie, ora   9.00

6. Formare duhov.    :17 iunie, ora   8.00(gr I, II, III)

7. IFR                       :  21 iunie, ora 14.00

8. Teologie soc.         :  20 iunie, ora 12.0017,00

9. Liturgica                :  26 iunie, ora   9.00

10. Morala               :   1 si 2 iulie,ora 9.00

11. Drept bisericesc :   4 iulie,    ora 12.00

examenul pentru grupele I si II la Muzica va fi in data de 10 iunie

NOTA:

 1. pana acum stim sigur ca doua examene le vom sustine cu totii(gr I, II, III);S-ar putea sa mai apara si alte examene pe care le vom da cu totii, in zilele care vor urma. De asemenea unele dintre examenele de mai sus(catehetica, ifr si teologie sociala), s-ar putea sa fie inversate(ifr-ul cu teolog soc.), iar catehetica mutata in 15 iunie.
 2.  Va informam ca saptamana ce urmeaza marti 4 iulie-seara va avea loc festivitatea de ,, inmanarea cheii’’ organizata de studentii anul III, in cinstea colegilor nostri, mai mari ,de anul IV, care anul acesta vor absolvi cursurile facultatii  de teologie. De aceea va rugam ca sambata 1 iunie la ora 8-9.00 sa ne ajutati pt. a monta scena pentru acest eveniment in curtea facultatii. De asemenea luni la ora de muzica va rugam sa fiti prezenti pentru repetitia celor cateva piese pe care le vom canta marti.(valabil pt. gr I SI II)

Hristos a inviat!

Popescu Andrei

La Formare duhovnicesca PT. STUDENTII DE LA ZI s-au format grupe pe fiecare saptamana a semestrului II, care vor trebui sa sustina strana la capela. Grupele sunt afisate in sala de curs a anului III. Prezenta se impune, deoarece cei care nu vor participa la strana in cadrul grupei la care au fost repartizati, nu vor primi certificatul de absolvire a Facultatii de Teologie.

 

Examenul la Morala pt. anul III ZI s-a reprogramat pentru vineri 15. II.2012 la ora 12.00.

Vom da numai EXAMEN SCRIS.

Popescu Andrei Ion

Doamne ajuta.

III

Pentru grupa III de la Domnul Ciprian Meţiu prin Andrei:

PROGRAMARE EXAMENE GRUPA 3 SESIUNEA  IARNA 2011

 

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA”  SIBIU

FACULTATEA DE TEOLOGIE “ANDREI ŞAGUNA” SIBIU

DOMENIUL : TEOLOGIE  ORTODOXĂ

SPECIALIZAREA :   TEOLOGIE  PASTORALĂ

ANUL III

 

   Nr.Crt.

DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

DATA/ORELE

 FORMARE DUHOVNICEASCA 18 IANUARIE 14,0019 IANUARIE/11.30  
  MUZICA 19 IANUARIE /08,00
DREPT BISERICESC/Retorica Patristică 25  IANUARIE/17,0025.01/18,00
LITURGICA 26  IANUARIE/09,00
SPIRITUALITATE 01 FEBRUARIE/10.00  
  DOGMATICA 8  FEBRUARIE/10,00
I.F.R.  + APOLOGETICA 9 FEBRUARIE/10,00  
  CATEHETICĂ 9 FEBRUARIE/13.00
MISIOLOGIE 15  FEBRUARIE /16,00
MORALA 16 FEBRUARIE/10,00

 

examenul la retorica patristica va fi vineri  25.01.2012, la ora 18.00 (pt. GRUPA a III-a)

Toţi

17 dec 2012 şi 14 ian 2013 ora 13,00 presesiune la Dogmatică (la alegere)

Disciplina de studiu

Grupele I+II

Grupa III

MANAGEMENTUL educaţional

18,01/11,00

Formarea duhovnicească

18,01/14,00 + II½

19,01/11,30 + II½

Retorica Patristică (Seminar Catehetic)

21,01/9,00

25,01/18,00

Muzica

21,01/12,00

19,01/8,00

Misiologia

21,01/16,00

15,02/16,00

Liturgica + oral

25,01/9,00

26,01/9,00

Dreptul BISERICESCRetorica patristică

28,01/11,00

25,01/17,00

25,01/18,00

Spiritualitatea

11,02/10,00

1,02/10,00

IFR-ul+Apologetica

4,02/10,00

9,02/10,00

Catehetica  (+Retorica Patristică gr.III)

6,02/14,00

9,02/13,00

Dogmatica + oral

07,02/9,00

8,02/10,00

Morala + oral

14,02 I

15,02 /12,00

I+II

16,02/10,00

 

1. In data de 4 februarie la Departament-sala 16,  facultatea de drept se pot prezenta cei care nu au finalizat inca examenul la IAC

4.La Spiritualitate nu vom da examenul impreuna cu Grupa III, ci separat:

a.  gr I SI II-11.02.2013

b. gr. III-       1.02.2013

– La toate examenele Facultății de Teologie suntem admişi doar însoţiţi de CARNETUL DE STUDENT;

– Nu se trec note decât în sesiune, în carnete, (se înregistrează în UMS în cel mult 48 de ore);

– Studenții cu Taxă, nu se vor mai numi ca până acum „FF”, ci devin Grupa III, adică a Sfintei Treimi;

– Cei ce încearcă să copieze prin diferite mijloace și sunt şi prinşi pe loc sau la corectură vor fi exmatriculați un an de studiu (plătind taxa aferentă anului de suspendare), neputând a da examene/ a se reînscrie decât după un an;

Anunt convocare examene

Parintele Vasile Bîrzu va anunta, dragi studenti de la forma de invatamant la distanta, ca sunteti invitati la sfarsitul saptamanilor, sau impreuna cu studentii de la zi la inceputul saptamanilor viitoare, sa va prezentati la facultate pentru sustinerea examenelor la misiune, la retorica patristica si la spiritualitate. Va rugam sa contactati zilele urmatoare seful de an de la zi pentru a afla programarea examenelor in urmatoarele 2 saptamani.

Cu crestineasca dragoste,

Parintele Vasile